IKC Harm Smeenge

IKC Harm Smeenge

IKC Harm Smeenge   Codex heeft het IKC Harm Smeenge in Beilen gerenoveerd. Deze renovatie is voornamelijk gericht op de herkenbaarheid, klimaat en de functionaliteit van het gebouw. Het oorspronkelijke gebouw is tussen 1977 en 2004 vele malen uitgebouwd waardoor er...
Brede school Westereen

Brede school Westereen

Brede school Westereen De brede school vat de christelijke en openbare dorpsscholen in één gebouw. Onderdeel van het complex zijn de kinderopvang, peuterspeelzaal, tienerruimte en de sporthal. In dit complex kunnen kinderen in de leeftijd tot 12 jaar ondergebracht...
MFA Hijken

MFA Hijken

MFA Hijken   De kleinste Brede school van Nederland zou de titel van deze opgave kunnen zijn. In een dorpskern van een Drents brinkdorp is de behoefte ontstaan om een dorpshuis en een basisschool samen te voegen. Het bestaande dorpshuis is geïntegreerd in het nieuwe...
Chopinlaan

Chopinlaan

Chopinlaan   Het bestemmingsplan voor dit gebied schrijft maatschappelijke functies voor. Het terrein bestond uit gebouwen in een rommelige setting met diverse onsamenhangende functies. Delen van de bestaande bebouwing zijn gesloopt en de overgebleven delen zijn...
Rozenstraat Rijksuniversiteit Groningen

Rozenstraat Rijksuniversiteit Groningen

Rozenstraat Rijksuniversiteit Groningen   In de wijk met onderwijsgebouwen rondom de oude Hortustuin in Groningen werd gevraagd om een nieuw gebouw. De korrel van de straat bestaat uit grote universiteitsgebouwen (met kenmerkende eclectische architectuurstijl) uit...