De Wenakker

Groningen

Instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie ‘De Wenakker’ (Accare), half-ondergrondse uitbreiding.

De nieuwbouw reageert ingetogen op het monument. De plint van het bestaande monument wordt doorgetrokken en vormt de daklijn voor nieuwe uitbreiding.