Woningbouw Voermanstraat

Paddepoel Zuid

Voor de woningbouw Voermanstraat zijn 16 en 19 grondgebonden rijwoningen als onderdeel van de herstructurering van de wijk Paddepoel-Zuid te Groningen. De individualiteit van de woning wordt benadrukt door middel van geleding in de gevel en kleurgebruik. De kleuren zijn zo gekozen dat de koper keuze heeft uit drie volledig afwijkende kleuren, evenwel wordt er voorkomen dat buren dezelfde kleur hebben.