Woningbouw Voermanstraat

Paddepoel Zuid

16 en 19 grondgebonden rijwoningen als onderdeel van de herstructurering van de wijk Paddepoel Zuid te Groningen. De individualiteit van de woning wordt benadrukt door middel van geleding in de gevel en kleurgebruik. De kleuren zijn zo gekozen dat de koper de keuze heeft uit drie volledig afwijkende kleuren, maar er wordt wel voorkomen dat de buren dezelfde kleur hebben.