Herbestemming Noorder Sanatorium

Zuidlaren

Het Noorder Sanatorium, in de volksmond van Zuidlaren ook wel het ‘Blauwe Paviljoen’ genoemd, is uniek voor Nederland en in het bijzonder voor de Noordelijke Provincies, zowel in bouwhistorische als in architectonische zin en voor het oeuvre van architect Egbert Reitsma & landschapsarchitect Jan Vroom. Ook voor de betekenis in de psychiatrie markeert het gebouw het keerpunt van zeer gesloten inrichtingen naar een open ‘helende’ omgeving waar lucht, licht & zon een grote rol in spelen.

Het Noorder Sanatorium gaat na realisatie van de plannen de toekomst in als duurzaam woongebouw. Een appartementencomplex met wonen voor het midden en hoger segment. Niet alleen het monumentale gebouw, maar ook haar omgeving – de omringende monumentale tuin – zal een transformatie ondergaan. Door de nieuwe woonfunctie die het rijksmonument straks krijgt is het duurzaam behoud van het complex voor de toekomst gegarandeerd.