Noorder Sanatorium Zuidlaren

Herbestemming en uitbreiding

 

Het Noorder Sanatorium, in de volksmond van Zuidlaren ook wel het ‘Blauwe Paviljoen’ genoemd, is uniek voor Nederland en in het bijzonder voor de Noordelijke Provincies, zowel in bouwhistorische als in architectonische zin en voor het oeuvre van architect Egbert Reitsma & landschapsarchitect Jan Vroom.

Het Noorder Sanatorium is een Rijksmonument en gaat na realisatie van de plannen (oplevering in oktober 2023) de toekomst in als een duurzaam woongebouw. Een appartementencomplex met wonen voor het midden en hoger segment. Niet alleen het monumentale gebouw, maar ook haar omgeving – de omringende monumentale tuin – zal een transformatie ondergaan. (door LAOS Landschapsarchitecten)

Tevens is bijzonder aan dit project dat op een subtiele wijze een uitbreiding wordt toegevoegd aan het rijksmonument, door het realiseren van een 6-tal nieuwe appartementen zowel op het bestaande complex als wel in de omsloten binnentuinen.

Door een multi- disciplinaire samenwerking krijgt dit Rijksmonument een woonfunctie waarmee het duurzaam behoud van het complex voor de toekomst is gegarandeerd.