MFA Hijken

 

De kleinste Brede school van Nederland zou de titel van deze opgave kunnen zijn. In een dorpskern van een Drents brinkdorp is de behoefte ontstaan om een dorpshuis en een basisschool samen te voegen. Het bestaande dorpshuis is geïntegreerd in het nieuwe complex. Het gebouw ligt centraal in het dorp en de architectonische uitstraling is dan ook dorps te noemen. De gevel is gerealiseerd in houten delen en baksteen met behoud van de aanwezige kapvormen.