MFA Het Palet

Meppel

Nieuwbouw t.b.v. een multifunctionele accommodatie in Meppel met verschillende functies waaronder twee openbare en christelijke basisschool, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, bibliotheek, GGD, Centrum voor jeugd en gezin, sporthal en een wijkcentrum. De meanderende hoofdvorm van het complex betrekt de groene omgeving bij het gebouw. Ondanks de grootte van het complex is de basisopzet kleinschalig. Iedere 4 klaslokalen hebben een eigen toegang, uiteraard voorzien van toegangscontrole. De lokalen zijn gesitueerd aan de parkzijde. De scholen hebben in het complex binnenpleinen voor gezamenlijk gebruik.