Innovatiecentrum Chemie & Engineerging

Zernike Campus

Het Innovatielab Chemie & Engineering is een gebouw aan de noord-westzijde van de Zernike Campus te Groningen. In totaal is hier voor 5000 m2 laboratoria en Pilot-plants gerealiseerd in een tweetal – door middel van de hoofdentree aan elkaar verbonden- gebouwen.  De Pilot-plants zijn industriële hallen waarin op kleine schaal het hieraan voorafgaande micro-onderzoek wordt vergroot tot een industrieel proces.

De gelaagdheid van het totaal is zichtbaar door de verspringingen in de gevelopbouw, waardoor het gebouw zich in zijn verticale geleding en terug liggende volumes presenteert als een voorname entree van de Zernike Campus.

Foto’s: ©Studiowoud.nl