Chopinlaan

 

Het bestemmingsplan voor dit gebied schrijft maatschappelijke functies voor. Het terrein bestond uit gebouwen in een rommelige setting met diverse onsamenhangende functies. Delen van de bestaande bebouwing zijn gesloopt en de overgebleven delen zijn geïntegreerd in het nieuwe complex. Door functies te combineren en wonen met en zonder zorg aan het programma toe te voegen is een geheel nieuwe dynamiek ontstaan.