Brede school de Bongerd

 

Nieuwbouw van een brede school in Amsterdam Noord met verschillende functies: openbare school, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, speeltuin, gymzaal en multifunctionele wijkfuncties. Stedenbouwkundig werd aanvankelijk gevraagd om een interpretatie van het tuindorp principe. In de uitwerking is gekozen voor een formele, in baksteen opgetrokken buitenzijde aansluitend op het achterliggende woongebied en een zachte, informele en kleurrijke buitenzijde aansluitend op het voorliggende speelplein. De kleurstelling komt terug in het interieur en is vanuit de centrale hal met vides herkenbaar aanwezig.